7
Khóa học Trực Tuyến
2426
Học viên
4
Giảng viên

Khóa học được quan tâm

 • Học phí : 2.290.0000 ₫ ( 12.000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.200.000 ₫ ( 6000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.390.0000 ₫ ( 7000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 590.0000 ₫ ( 3000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 50

  Xem chi tiết
 • Học phí : ₫ ( 0 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 50

  Xem chi tiết

Danh sách khóa học Online

Ý kiến học viên

Các loại sách tham khảo

 • Speed master Nghe hiểu N3

  Speed master Nghe hiểu N3

  Nhà xuất bản: ジェイ・リサーチ Tác giả: nhóm tác giả Năm xuất bản: 2010

 • Mimikaka oboeru Từ vựng N3

  Mimikaka oboeru Từ vựng N3

  Nhà xuất bản: アルク Tác giả: nhóm tác giả Năm xuất bản: 2010

 • Shinkanzen N3 Ngữ Pháp

  Shinkanzen N3 Ngữ Pháp