10
Khóa học Trực Tuyến
3823
Học viên
4
Giảng viên

Danh sách gói Combo

Khóa học được quan tâm

 • Học phí : 2.290.0000 ₫ ( 12.000 ¥ )

  Thời gian : 6 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.200.000 ₫ ( 6000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 1.390.0000 ₫ ( 7000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 699.000 ₫ ( 3500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  Xem chi tiết
 • Học phí : 590.0000 ₫ ( 3000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 50

  Xem chi tiết
 • Học phí : 990.000 ₫ ( 5000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 50

  Xem chi tiết
 • Học phí : 600.000 ₫ ( 3000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 25

  Xem chi tiết
 • Học phí : 350.000 ₫ ( 1700 ¥ )

  Thời gian : 2 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 25

  Xem chi tiết

Danh sách khóa học Online

 • Khóa học N2

  Khóa học N2

  Học phí : 2.290.0000 ₫ ( 12.000 ¥ )

  Thời gian : 6 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  2.290.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Khóa học N3 giai đoạn 2 - TAISAKU

  Khóa học N3 giai đoạn 2 - TAISAKU

  Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  1.850.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Khóa học N3 giai đoạn 1 - JUNBI

  Khóa học N3 giai đoạn 1 - JUNBI

  Học phí : 1.850.0000 ₫ ( 9500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  1.850.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Luyện đề ( Dự đoán đề thi 2019 )

  Luyện đề ( Dự đoán đề thi 2019 )

  Học phí : 1.200.000 ₫ ( 6000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  1.200.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Khóa học N4

  Khóa học N4

  Học phí : 1.390.0000 ₫ ( 7000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  1.390.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Khóa học N5

  Khóa học N5

  Học phí : 699.000 ₫ ( 3500 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 100

  699.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Khóa Kaiwa

  Khóa Kaiwa

  Học phí : 590.0000 ₫ ( 3000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 50

  590.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Kanji N5-N4

  Kanji N5-N4

  Học phí : 990.000 ₫ ( 5000 ¥ )

  Thời gian : 5 tháng

  Số videos : 100

  Số bài học : 50

  990.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Kanji N4

  Kanji N4

  Học phí : 600.000 ₫ ( 3000 ¥ )

  Thời gian : 3 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 25

  600.000 VNĐ 700.000 VNĐ
  Mua ngay
 • Kanji N5

  Kanji N5

  Học phí : 350.000 ₫ ( 1700 ¥ )

  Thời gian : 2 tháng

  Số videos : 50

  Số bài học : 25

  350.000 VNĐ 450.000 VNĐ
  Mua ngay

Ý kiến học viên

Các loại sách tham khảo

 • Speed master Nghe hiểu N3

  Speed master Nghe hiểu N3

  Nhà xuất bản: ジェイ・リサーチ Tác giả: nhóm tác giả Năm xuất bản: 2010

 • Mimikaka oboeru Từ vựng N3

  Mimikaka oboeru Từ vựng N3

  Nhà xuất bản: アルク Tác giả: nhóm tác giả Năm xuất bản: 2010

 • Shinkanzen N3 Ngữ Pháp

  Shinkanzen N3 Ngữ Pháp